Vlaggen

Gevaar op het circuit! De wedstrijd is geneutraliseerd. U moet langzaam rijden en mag niet inhalen

Er zijn één of meerdere snelle piloten achter u. Begeef u naar de buitenkant
van de volgende bocht en laat de snelle piloot via de binnenkant inhalen

Dit is de STOP vlag. U dient zo snel mogelijk op een veilige manier te stoppen

Einde van de wedstrijd

Start van de race

De piloot wordt uitgesloten van de wedstrijd wegens gevaarlijk en/of onsportief rijgedrag